kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilebileceği açık olmakla birlikte ihaleyi gerçekleştiren idarece alt sınırdan (1 yıl süreyle) yasaklama işlemi tesis edilmesi hususunda bildirimde bulunulmasına rağmen  idarenin ihale ve sözleşme sürecine etkisi dikkate alınmaksızın ve gerekçesi belirtilmeksizin Kanunda öngörülen ihalelere katılmaktan yasaklama kararının cezanın alt sınırından uzaklaşılarak üst sınırdan (2 yıl) verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde, eylemle ceza arasındaki ölçülülük ve hakkaniyet ilkeleri yönünden hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmaması hk(Danıştay K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print