4734 sayılı Kanun’un ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda aktarılan düzenlemeleri ile itirazen şikayet başvurusunun başvuru sahibinin iddialarının tümü yönünden inceleneceği ve Kurul tarafından ihalenin iptali, düzeltici işlem belirlenmesi ya da başvurunun reddine yönelik kararlar alınabileceği hüküm altına alındığından, Kamu İhale Kurulunca itirazen şikayete konu hususlar tüm yönleri ile incelenip değerlendirilmeden ve mevzuatta belirtilenlerin dışında bir karar şekli ile alındığı anlaşılmakla dava konusu Kurul kararının anılan iddialar yönünden itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print