ihaleye katılan şirket ile ortağı tarafından,tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosunda herhangi bir beyanda bulunulmadığı, beyan edilen muhtelif tarih ve sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinden de ortaklık yapılarının son durumunun tespit edilemediği, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak kabulünün de mümkün olmadığı dikkate alındığında, iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının farklı gerekçeyle onanmasına ait Danıştay kararı

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print