Mahkeme kararında başka bir ihaleye yönelik yapılan itirazen sikâyet başvurusu üzerine alınan “iş denetleme belgesi kullanılan şahsa ait belgenin kullanılabilmesi için mevzuatın aradığı geriye doğru 1 yıl boyunca kesintisiz olarak  ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olmadığından bahisle  iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem kararın iptaline ilişkin Mahkeme kararının gerekçelerinde iş denetleme belgesinin şirket adına iş deneyimini göstermek üzere kullanılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı başvurusunun reddine karar verildiği Temyize konu mahkeme kararında ihalede iş deneyim belgesi kullanılan şahsın şirket yönetim kurulu üyesi olarak temsile yetkili olduğu gerekçesiyle dava konusu Kurul kararının iptaline karar verilmiş ise de davacı iş ortaklığının pilot ortağı  yönetim kurulunun şirketi temsile yetkili kişinin seçimine ilişkin kararlarının bulunduğu, anılan kişinin ‘aksi karar alınıncaya kadar’ temsile yetkili seçildiği  Yönetim Kurulu kararında ‘yönetim kurulu üyelerinden şahsın 3 yıl süre ile münferiden şirketi temsil ve ilzam etmesine’ karar verildiği bu yönetim kurulu kararı  Sicil Gazetesindeki ilanda da şahsın temsile yetkili görevinin sona erdiğinin belirtildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde iş deneyim belgesi kullanılan şahsın yönetim kurulu üyesi olarak şirketi temsile yetkili olmadığı” gerekçesiyle bozularak, davanın reddine kesin olarak karar verilemsi

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print