iş deneyim belgesini başkasına kullandırmayacağına dair taahhütnamenin bir yeterlik belgesi olarak değerlendirilerek ihalenin başka bir aşamasında istenemeyeceği düşünülemez Bununla birlikte idare ihalenin her aşamasında isteklilerin durumunu teyit ve tespite yönelik her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisine de sahiptir Yukarıda anılan yönetmelikle idarelerin eksik belgeleri tamamlatamayacağı açıkça düzenlendiğinden iş deneyim belgesini başkasına kullandırmayacağına dair taahhütnamenin idarece tamamlatılması yoluna gidilemeyeceği 1 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print