iş deneyim belgesinde esaslı unsurun belgeyi düzenleyen idare tarafından mevzuata uygun olarak belirlenmediği ihalede benzer iş tanımının A/XVIII grubu saha işleri şeklinde belirlendiği bu grupta sayılan işler arasında A/V grubu Karayolları (Altyapı+Üstyapı) işlerinin de yer aldığı, davacı tarafından beyan edilen iş deneyim belgesinde işin esaslı unsuru A/V grubu işler (Altyapı+Üstyapı) olarak belirtilmekle birlikte yapılan değerlendirmeler neticesinde, esaslı unsur belirlemesinin belgeyi düzenleyen idare tarafından mevzuata uygun olarak yapılmadığı ve iş deneyim belgesine konu işin A/V grubu Karayolları (Altyapı+Üstyapı) olarak değerlendirilemeyeceği ve davacının gerekli nitelikleri taşımayan iş deneyim belgesinin uygun görülmeyerek teklifinin, ihaleyi gerçekleştiren idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hk(Danıştay K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print