şirket yetkilisinin hem sözleşmeyi imzalamak hem de ihale konusu cihazı teslim etmek amacıyla idareye geldiği ihale Kanunun 10 maddesinin bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgelerin teslim edildiği (SGK’dan yapılan sorgulama sonucu ihale tarihi itibarıyla toplam 1.203,75-TL sosyal güvenlik prim borcu olduğu, dolayısıyla ihaleye katılamayacak durumda olduğunu ifade eden idare personelince şirket yetkilisi arasında çıkan tartışma üzerine sözleşmenin imzalanmadığı en fazla yatırdıkları geçici teminatın irat kaydedilmesi gerekirken kamu ihalelerine katılmaktan yasaklılık kararının verilemeyeceği itirazına karşılık davacı şirketin söz konusu eyleminin “süresi içerisinde sözleşmenin imzalanmaması” kapsamında olmadığı anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, 4734 sayılı Kanun’un 58. maddesi uyarınca süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından bahisle 6 ay süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print