sözleşme kapsamında davalının, dava dışı yapacağı avans ödemelerinin karşılığında davacı bankanın, şirketin edimini yerine getirmemesi durumunda talep halinde davalı muhataba avans miktarının ödeneceğinin dava konusu avans teminat mektubu ile taahhüt edildiği bu hali ile taraflar arasında teminat mektubu düzenlenmesine esas garanti sözleşmesi ilişkisi bulunduğu Davacı banka teminat mektubunun nakde çevrilme koşulları gerçekleşmediği halde davalının teminat mektubunu haksız olarak nakde çevirdiğini iddia ettiğine göre gerek taraflar arasındaki garanti sözleşmesi ilişkisi gerekse sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca davalı şirkete karşı dava yöneltebileceğinden teminat mektubunu nakde çeviren davalı şirketin somut olayda davalı sıfatının bulunduğunun kabulü gerektiği Bu durumda ilk derece mahkemesince davanın esası incelenerek karar verilmesi gerekirken davalının pasif husumeti olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print