teklife esas uygulama projesinden önceki taahhüt bünyesinde yer alıp yapılmış olan imalatlara ilişkin kısımların da projelerde ve projelerde gösterilen işlerin tanımlarının teknik şartname olarak ihale dokümanında yer aldığı, söz konusu iş kalemlerinin yapılmayacağına ilişkin bir açıklamanın ihale dokümanı içinde bulunmadığı anlaşılmış Bu nedenle projelerde gösterilen ancak yeniden yaptırılmayan mevcut imalatların, sözleşmesi feshedilen işteki tespit hakedişleri de göz önünde bulundurularak miktarlarının hesaplanması, birim fiyatlarının tespit edilerek tutarlarının bulunması ve hesaplanan bu tutarların ikmal inşaatına ilişkin sözleşme bedelinden (teklif bedelinden) düşülmesi gerekmektedir. Aksi halde idarece sözleşme bedelinin tamamı ödendiğinde, projelerde yer aldığı halde yaptırılmayan bu imalatlar kadarlık kısım için, hem önceki taahhüt bünyesinde hem de yeni taahhüt bünyesinde ödeme yapılmış olacağından mükerrer ve fazla ödeme yapılmış olacağı hk (Sayıştay K37)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print