teminat mektuplarının standart formlara uygun olarak düzenlenmesi gerektiği standart formlara uygun olarak düzenlenmeyen teminat mektuplarının geçerli kabul edilemeyeceği geçerli teminat mektubu bulunmayan tekliflerin ise değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmakla birlikte Kanun maddesinde idarece alınan teminatların haczedilemeyeceğinin ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağının açıkça düzenlendiği hususu göz önünde bulundurulduğunda Yönetmelik değişikliği ile teminat mektubunda yer alması istenilen Kanun maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz şeklindeki ibare eksikliğinin esasa etkili bir husus olmadığı esasa etkili olmayan hususlarda ihaleyi gerçekleştiren idarece eksikliğin giderilmesinin talep edilebileceği anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kararında hukuka uyarlık bulunmadığı

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print