tahkim davası için hukuki hizmet/bilirkişilik hizmeti alınması konusunda alınan “Yönetim Kurulu Kararı”, uluslararası merkez nezdinde açılan davaya ilişkin avukatlık hizmetinin 4734 sayılı Kanuna göre doğrudan temin yolu ile alınmasına ilişkin avukatlık sözleşmesi imzalanması konusunda alınan genel müdürlük “olur”u ile ihale komisyonu kurulmaksızın mal ve hizmet alımlarına ilişkin sadece ihale yetkilisi tarafından imzalanan piyasa fiyat araştırması tutanaklarının damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususlarında görüş