Aşırı düşük savunmada her ne kadar %0,948 sözleşme damga vergisi, %0,569 ihale kararına ait damga vergisi ve %0,05 KİK payı olmak üzere yasal hadler gözetilmeden hesaplanan sözleşme giderleri nedeniyle firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi ve ihalenin kendi firmaları uhdesinde bırakılması yönünde talepte bulunulmuş ise de, ihaleyi yapan idarece bahsi geçen sözleşme giderlerinin açıklanması istenilen önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği, hâliyle firmaca söz konusu maliyet bileşeninin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklamasının zorunlu olmadığı, dolayısıyla davacı tarafından ileri sürülen ve dava konusu Kurul kararında 8. başlık altında incelenen iddialar bakımından  firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında hukuka aykırılık bulunmadığı hk(Danıştay K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print