istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulamasında, araç edinim maliyetleri, kasko gideri, motorlu taşıtlar vergisi gideri, zorunlu mali trafik sigortası gideri ve araç muayene giderlerinin önemli teklif bileşenleri olarak belirlendiği ve istekliden anılan giderler için açıklama sunulmasının istendiği, istekli tarafından sunulan teklif açıklamasında, kasko gideri, motorlu taşıtlar vergisi gideri, zorunlu mali trafik sigortası gideri ve araç muayene giderleri için sunulan bilgi ve belgelerin öngörülen bedelleri tevsik edici nitelikte olduğu ancak araç edinim maliyetleri için öngörülen giderin tevsiki amacıyla sunulan fiyat teklifi ile fiyat teklifinin ekini oluşturan satış tutarı tespit tutanağının uyumlu olmadığı,  anılan tutanağın ağırlıklı ortalama birim satış tutarı kısmında ve fatura bilgileri tablosu kısmında yer verilen tablolarda, tutanağa konu kiralama hizmeti verilen araçlara ve kiralama hizmetinin süresine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmaksızın sadece 1 adet araç kiralanması şeklinde birim fiyatların belirtildiği, tutanak üzerinde yer alan bilgiler doğrultusunda, anılan bedellere konu hizmetlerin içeriğinin ve miktarının anlaşılamadığı, ek olarak, ilgili beyan ifadesinin aksine, fiyat teklifinde yer verilen birim fiyatların, satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olduğu, sonuç olarak anılan satış tutarı tespit tutanağının istekli tarafından sunulan fiyat teklifini tevsik edici nitelikte olmadığı bu sebeple araç edinim maliyetleri için öngörülen giderlerin teklif açıklamasında tevsik edilemediği bu nedenle de anılan isteklinin teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print