Davacı dava dilekçesinde davalı ile aralarında akdî ilişki bulunduğunu iddia etmiş ise de davalı akdî ilişkiyi inkâr etmiş davacı buna dair yazılı bir belge sunamamıştır Kurulduğu iddia edilen temel hukuksal ilişki TBK maddesinde tanımlanan eser sözleşmesidir Kural olarak eser sözleşmesi zorunlu şekil koşuluna bağlı değildir Ancak sözlü yapılan sözleşme inkâr edildiği takdirde sözleşmenin yapıldığı zamanki miktar veya değeri HMK maddesindeki miktardan fazla ise akdî ilişkinin anılan yasa hükmü gereğince davacı tarafından yazılı delille kanıtlanması zorunludur Akdî ilişkinin tanık delili ile kanıtlanabilmesi için ya davacı tarafından yazılı delil başlangıcına dayanılmış olması veya davalının tanık dinlenmesine açıkça onay vermiş olması gerekir 1

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print