EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90’ının altında sunulan açıklamaların geçerli kabul edilmeyeceği, ayrıca motorine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında EPDK’nın ilgili düzenlemelerinin dikkate alınacağı EPDK tarafından  ilinde ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında yayımlanan günlük motorin birim fiyatları incelendiğinde, en düşük motorin litre fiyatının *TL olduğu, litreden kilograma dönüştürme işlemi için motorin yoğunluk katsayısının en yüksek değerinin esas alınması durumunda *TL/kg tutarına ulaşıldığı ve söz konusu tutarın Tebliğin İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’nın altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir açıklaması uyarınca %90’ına denk gelen tutarın *TL olduğu, dolayısıyla isteklilerin akaryakıt girdisi için yapacakları açıklamaların bu tutarın altında olamayacağı anlaşılmıştır Bu durumda, her ne kadar üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile aşırı düşük teklif açıklaması yapılabilecek ise de Tebliğ maddesinde akaryakıt girdisinin açıklanmasına ilişkin olarak özel bir kurala yer verildiği, söz konusu kural uyarınca EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90’ının altında sunulan açıklamaların geçerli kabul edilmeyeceği, davacı şirket tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında “Mazot (motorin) (iş başında)” girdi fiyatının tevsiki için öngörülen *TL/kg tutarındaki fiyatın, EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatının %90’ının altında olduğu görüldüğünden, davacı şirket tarafından yapılan açıklamanın uygun bulunmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print