Taraflar arasında imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan sözleşmede TBK maddesi kapsamında götürü bedel eser sözleşmesi ilişkisi bulunmaktadır Eser bedeli götürü olarak belirlenmiş ise yüklenicinin hak etmiş olduğu iş bedeli eksik ve ayıplar gözetilerek fiziki oran yöntemi ile bulunmalıdır Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporu bu şekilde hesaplama yapılmamış olup bu haliyle rapor yetersizdir Mahkemece yapılacak iş bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak eksik ve ayıplar gözetilerek işin fiziki oranını bulmak sözleşme bedeli tutarı bu fiziki oranı uygulamak yüklenicinin hak ettiği iş bedelini bulmak davacı iş sahibinin yapmış olduğu kanıtlanan ödemelerini mahsup etmek varsa fazla ödemenin istirdatına ve kalan borç yönünden de borçlu olmadığının tespitine karar vermekten ibarettirBu husus gözetilmeden hatalı değerlendirme ile karar verilmesi doğru olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print