Federasyon Başkanlığının da iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu kuruluşu niteliğinde  olduğu, bu itibarla Federasyon Başkanlığına gerçekleştirilmiş olan bir iş için anılan kamu kuruluşunca düzenlenmiş iş deneyim belgesinin sunulması gerektiği ve iş bitirme belgesinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu dikkate alındığında,  idarece anılan isteklinin teklifinin iş deneyim belgesinin EKAP kaydı olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı Öte yandan  belge düzenlemeye yetkili bir kurum/kuruluşa gerçekleştirilen işlerde sözleşme ve fatura ile tevsik yapılamayacağından, iş deneyimini tevsik amacıyla sözleşme ve faturaların sunulmasının da uygun olmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print