hizmet alım ihale sözleşmesi kapsamında davacı yanca verilen teminat mektubunun sözleşme sonunda iade edilmeyerek davalı tarafça paraya çevrilip irat kaydedilmiş olması Sosyal Güvenlik Denetmenliğinin davacı şirketin davalı idare ile imzaladığı sözleşme kapsamında çalıştırdığı işçilere ilişkin olarak düzenlenmiş inceleme raporunda; davacı aleyhinde ceza-i işlem tesisinin uygun bulunduğu ve söz konusu cezadan dolayı, asıl işveren olarak, davalı ajansın da sorumlu olduğu hususları dikkate alındığında, davalının riski altında bulunduğu maddi zararın, talebe konu teminat mektubunun sağladığı güvence kapsamında kaldığı tartışmasızdır Ayrıca SGK tarafından uygulanacak ceza-i işlem neticesinde davalı tarafın, doğması muhtemel zararının işbu teminat mektup kapsamında telafisinden sonra olur ise, bakiye miktar için davacının talep ve takip hakkının saklı olduğu hususunda da tereddüt bulunmamaktadır Açıklanan nedenlerle mahkemece bu aşamada davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne dair kurulan hükmün zuhulen onanmış olduğu anlaşılmış Bu nedenlerle, Dairemizin onama kararının kaldırılmasına, hükmün belirtilen gerekçelerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print