idarece ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve yetkinliği olan firmalardan yedisine davet yazısı gönderildiği beş firmanın doküman satın aldığı, ihaleye geçerli üç firmanın teklif sunduğu yapılan ihalede Kanunun aradığı anlamda ve amaçlandığı şekilde rekabet ortamının sağlanmış olduğu eşit muamele ilkesinin zedelenmediği ihale üzerinde kalan teklifin yaklaşık maliyetin altında olduğu dikkate alındığında idarenin zarara uğratılmadığı kamu yararının gözetildiği ihaleyi yapma teklifleri değerlendirme karlılık ve verimlilik bakımından en uygun teklifi belirleme konularında takdir yetkisi bulunan idarenin anılan yetkisini kamu yararı dışında bir saikle kullandığına veya Kanun maddesinde sayılan saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik şeklinde belirtilen ve ihalelerde idarelerin uyması gereken temel ilkelere aykırı davranıldığına ilişkin somut hiçbir verinin bulunmaması karşısında dava konusu Kamu ihale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print