İdari Şartnamede isteklinin kendi malı olması istenilen araçların yer aldığı, ayrıca bir belge sunulmasına ve iki belge arasında karşılaştırma yapılarak bir değerlendirme yapılmasına gerek olmadığı, ilgili kayıtların doğruluğundan söz konusu belgeyi düzenleyen meslek mensubunun sorumlu olduğu, bu haliyle anılan isteklinin kendi malı araçları tevsik etmiş olduğu, anılan istekli tarafından sunulan yeterlik belgesi tablosunda sunulan kapasite raporundaki ve teknik belgelerdeki kapasite miktarının İdari Şartnamede belirlenen kapasite miktarını karşıladığı ve bu kapasite miktarının tevsiki için başka bir hesaplama yöntemi kullanılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı görüldüğünden dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık görülmemesi hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print