İdari Şartnamede sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlemesi de dikkate alındığında belgelerin teklif sunan tüm isteklilerden istenilmediği, yükleniciden istenildiğinin açıkça anlaşıldığı, düzenlemede belgelerin yükleniciden sözleşme esnasında istenilmesi ifadesinden bu belgelerin sözleşmeden önce sunulacağı anlamının çıkarılamayacağı, anılan belgelerin işin yürütebilmesi için idarece gerekli görülen belgeler olduğu dolayısıyla İdari Şartnamede yer alan düzenlemede Temel ilkelere aykırı bir husus bulunmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptali yönündeki dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print