ihalede Ticaret Sicil Gazetelerinin beyan edildiği söz konusu gazetelerde şirketin yönetimindeki görevlilerin son durumuna ilişkin bilgilerin yer almadığı görülmekle birlikte anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen imza sirkülerinin idare tarafından istenilen belgeler kapsamında ilgili idareye sunulduğu ve söz konusu belgede şahsın 15 yıl süre ile şirket müdürü olarak şirketi münferiden temsile yetkili kılındığı bilgisi ile temsil yetkisine dayanak olan Ticaret Sicil Gazetesi bilgisinin yer aldığı söz konusu gazetenin de belirtilen bu bilgileri içerdiği görüldüğünden anılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ve beyan ettiği bilgileri tevsik amacıyla sunduğu belgelerden şirketin yönetimindeki görevlilerin son durumuna ilişkin bilgilere ulaşıldığı anlaşılmış olup idare tarafından anılan isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılma işleminin mevzuata uygun olmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print