İtirazen şikayet itirazı

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından beyan edilen ve sunulan banka referans mektubunda ticaret unvanlarının açık ve uzantıları ile birlikte yazılmadığı, İKN numarasının yazılmadığı, düzenleme tarihinin ilk ilan tarihinden sonra olmadığı, yer alması zorunlu olan ibarelerin yer almadığı, standart forma uygun olmadığı,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

…” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “7.4.1 İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı İnciyol Pet. Nak. İnş. Peyzaj Tem. Maden. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgiler satırında yer alan banka referans mektubuna ilişkin “Düzenleyen kuruluşun adı, düzenlenme tarihi, tutarı” satırının “Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Batman Şubesi, 26.08.2020, 5.000.000,00 TRY (Türk Lirası)” olarak düzenlendiği görülmüştür.

İdare tarafından beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi üzerine, anılan iş ortaklığının özel ortağı İnciyol Pet. Nak. İnş. Peyzaj Tem. Maden. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Batman Şubesi’nce istekli adına düzenlenen banka referans mektubunun sunulduğu, anılan belge üzerinde idarenin adı ve işin adı bilgilerine yer verildiği, bahse konu isteklinin ticaret unvanının banka referans mektubu üzerinde açık ve uzantılarıyla birlikte yazıldığı, birim fiyat teklif mektubundaki ile aynı olduğu görülmüş olup Ticaret Sicili Gazeteleri bilgileriyle de uyumlu olduğu, söz konusu belgenin ilan tarihinden (30.07.2020) sonra 26.08.2020 tarihinde düzenlendiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı İnciyol Pet. Nak. İnş. Peyzaj Tem. Maden. San. ve Tic. A.Ş. tarafından beyan edilen banka referans mektubunun mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2020/056
Gündem No: 75
Karar Tarihi: 16.12.2020
Karar No: 2020/UY.II-2094

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz