İhalede fiyat teklifini verirken kullanmak zorunda olduğu işçilik hesaplama modülünü kullanması nedeniyle daha yüksek tutarda fiyat teklifinde bulunmak zorunda bırakıldığı, buna karşın ihale üzerinde kalan şirket tarafından ise anılan hesaplama modülü dışında bir hesaplama yöntemi kullanılarak fiyat teklifini verdiği, nitekim davalı idare tarafından da * tarihinde işçilik hesaplama modülünde değişikliğe gidildiği dosya kapsamından anlaşıldığından dava konusu ihalede, davalı idare tarafından saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin ve güvenirliğin ihlal edildiği sonucuna varıldığından idare tarafından Hizmeti Alımı İşi ihalesinin düzeltilerek, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren  üzerinde bırakılması gerektiği yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline ait karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print