ihale komisyon kararına karşı ihaleye katılan bir istekli tarafından yapılan itiraz sonucu idarece alınan düzeltici işlem kararı uyarınca davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik onaylanan ihale komisyon kararının davacıya tebliğ edildiği, kararın bildirimine ilişkin yazıda, “Bu kararın bildiriminden itibaren süresi içinde ihale kanunu maddesi uyarınca şikâyet başvurusunda bulunulabilecektir ifadesinin yer aldığı, dolayısıyla davacının ihale komisyonu tarafından şikayet başvurusuna yönlendirildiği, başka bir anlatımla komisyon kararı davacıyı yanlış merciye yönlendirdiğinden belirtilen Anayasal zorunluluk karsısında itirazen şikayet başvurunun süresinde olmadığı kabul edilemeyeceğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print