ihale  özel sektör iş deneyimi olarak sunulan  sözleşme ve eklerinin A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmenin aynısı olduğunun anlaşıldığı (sözleşme, faturalar ve damga vergisi ödendi makbuzunun aynı olduğu), anılan Kurul kararında iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan sözleşmeye konu araçların bir kısmı kamuya taahhüt edilen işler kapsamında, bir kısmı ise özel sektöre taahhüt edilen işler kapsamında kullanıldığından kamuya taahhüt edilen kısımlar için yüklenici iş bitirme ve alt yüklenicilik ilişkisi çerçevesinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin ve sunulmasının zorunlu olduğu, bu anlamda özel sektöre ve kamuya yapılan alt yüklenicilik işlerinin tek bir sözleşme ile toplanması ve bu sözleşme ve eki belgelerin sunulması suretiyle iş deneyiminin tevsik edilemeyeceği kararına varıldığı, buna göre ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan sözleşme ve eklerinin uygun olmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print