ihale sözleşme konusu ürünlere  ait 1 kısmının pandemi sonrası ihalesi yapılan malların tedarik edilememesi durumunda yurt dışında  üretiminin durdurulması nedeniyle temin edilemediği bu nedenle davacı tarafından farklı 1 ürün teslim edilebileceği yönünde ihaleyi gerçekleştiren idareye teklifte bulunulduğu sözleşmede belirtilen ürünlerin temin edilmesi hususunda gereken çabayı gösterdiği davalı idarece bu durum gözetilmeksizin ve davacının fiil ve davranışının özelliği ile ihale ve sözleşme sürecine etkisi dikkate alınmaksızın, basiretli bir tacir gibi davranmadığı gibi genel bir gerekçe gösterilerek ihalelere katılmaktan yasaklama kararının alt sınırdan uzaklaşılarak üst sınırdan (2 yıl) verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlem fiille ceza arasında âdil bir denge bulunmadığından ölçülülük ilkesine uygun olmadığı hk(Danıştay K 2023)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print