ihale yeterlilik kriterinin yalnızca idari şartnamede belirtilen kurallara göre değerlendirileceği ileri sürülmekte ise de  Yasaya göre gerçekleştirilen ihalelerde, sunulan tekliflerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirileceği, bu anlamda idari şartname ve teknik şartnamenin birlikte ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğu, ayrı ayrı mütalaa edilmelerinin söz konusu olmadığı, zira dava konusu ihaleye ait Teknik Şartnamede ihale isteklisinin teklif edilen kitler ve cihazlar ile birlikte tüm teknik dokümanları teklif dosyasına sunulması gerektiğinin belirtildiği, Teknik Şartname’de yer alan “Cihaz ve kitler ile birlikte tüm teknik dokümanlar (katalog, resim, vb.) teklif dosyasında verilecektir.” şeklindeki yeterlik kriterinin değerlendirme yapılırken göz önüne alınması gerektiği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna oyçokluğuyla varılmış karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print