ihaleye fiyat teklifi alınan söz konusu firmanın “ot ve çevre temizliği” alanında faaliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin olarak Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi’ndeki faaliyet konusuyla bağlı kalınmaksızın, ilgili firmanın, faaliyet alanına yönelik olarak daha kapsamlı bir araştırma ve inceleme yapılmak suretiyle değerlendirmede bulunulması gerekirken, Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi’ndeki faaliyet konuları arasında “ot ve çevre temizliği” bulunmadığı gerekçesiyle eksik incelemeye dayalı olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk, bu kısım yönünden davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçelere yer verilerek davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne ve söz konusu Mahkeme kararının “ot ve çevre temizliği giderleri” yönünden davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına ait karar (Danıştay Kararlı)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print