İhale Kanununda alt yükleniciden söz edildiği ancak tanıma yer verilmediği Kanunda isteklilerin gerçek ya da tüzel kişi ile ortak girişim olarak ihalelere teklif verebilecekleri ve kendileri ile sözleşme imzalanabileceğinin düzenlenmesi karşısında, alt yükleniciler açısından böyle bir belirleme yapılmadığı Kanunda yer alan boşluğun ikincil mevzuat ile doldurulduğu uygulamada alt yüklenicilik müessesesinin yapım işinin uzmanlık gerektiren kısımlarının inşa ettirilmesi için kullanılan bir yapı olduğu, ihale aşamasında olduğu gibi katılım ve yeterlik süreçleri üzerinden bir seçim süreci işlemediği çoğunlukla ihalelerdeki yeterlik değerlendirmesi aşamasında aday veya isteklilerin karşılamak zorunda oldukları iş hacmi, iş deneyimi, makine/ekipman/teçhizat malikliği, teknik personel istihdamı gibi yeterlik kriterlerinin bunlarca tek başına sağlanamadığı durumlarda başvurulan bir yöntem olan ortak girişim veya adi ortaklık kurulması hükümlerine itiraz hk(Danıştay K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print