ihaleye ilişkin teklif başvurularında son Ticaret Sicil Gazetelerine yer verdiği, imza sirküsünün dayanağı Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan bilgilerin tüzel kişiliğin son durumunu gösterdiği görülmekle, “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” başlıklı Standart Form belgesinin yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu sonucuna varılmakla bu eksikliğin tamamlatılabileceği değerlendirildiğinden, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print