İsteklinin iş deneyim belgesine ilişkin yeterlik kriterini karşılamaması nedeniyle, istekliden son yazılı fiyat teklifinin istenilmemesi gerekirken idare tarafından sehven istenildiği ancak aynı gün içerisinde yürütülen tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde birkaç saat içerisinde isteklinin ilgili yeterlik kriterine haiz olmadığının anlaşıldığı ve isteklinin teklifinin ihale tarihi ile aynı tarihte alınan ihale komisyonu kararı ile değerlendirme dışı bırakıldığı, sehven alınan son yazılı fiyat teklifine ilişkin olarak idare tarafından herhangi bir işlem tesis edilmediği ve söz konusu işlemin ihalede saydamlık ve güvenirliğinin oluşmasına engel oluşturacak nitelikte esasa etkili bir sonuç doğurmadığı anlaşıldığı

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print