Taraflarca düzenlenen özel sektör iş deneyim belgesi iş in Muhtelif Peyzaj İşleri olduğu sözleşme konusu iş kapsamında yabani otların temizliği, fidan dikimi ağaçların budanması, ağaçların etrafına sulama çanaklarının açılması gibi işlerin yapılacağı, sözleşme konusu iş tutarının KDV hariç *TL sözleşme süresinin ve sözleşme tutarının fatura toplam tutarı ile aynı olduğu, davalı idare tarafından, sözleşmenin tarafı olan Ltd. Şti.’den, sözleşme konusu işi nereye ve hangi kurum ve kuruluşa yaptığına ilişkin belgelerin istenilmesi üzerine SMMM tarafından hazırlanan özel amaçlı durum tespit raporu ile eklerinin sunulduğu, tespit raporunda sözleşmede işveren olarak belirtilen … Ltd. Şti.’nin yüklenici olarak yaptığının belirtildiği; iş deneyimini tevsik etmek maksadıyla sunulan sözleşmenin incelenmesinden, sözleşme süresinin 3,5 ay olarak belirtildiği ve bu tarihlerin sonbahar-kış mevsimlerine rastladığı sözleşmenin işin yapılmasına ilişkin teknik şartların düzenlendiği 4. maddesinde ilkbahar-yaz mevsimini kapsayan iş tanımlamalarına yer verildiği, sözleşme süresinin belirtilen mevsim ve ayları kapsamadığı, işveren belediye ve benzer görevleri olan kamu kurumu olmadığı hâlde sözleşme konusunun muhtelif peyzaj işleri olarak soyut şekilde tanımlandığı, işin yapıldığı yerin somut olarak belirtilmediği, sözleşme tutarın yüksek bir tutar olmasına karşın taahhüdün yerine getirilmemesi hâlinde  düşük bir meblağın cezai yaptırım olarak düzenlendiği, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sözleşmenin çelişkili ve tutarsız olduğu; bu durumda, davacı şirketin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu belgelerin mevzuata uygun olmadığı hk(Danıştay K)

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print