davacı şirketin teklif kapsamında sunduğu ürünün Teknik Şartname maddesinde yer alan özelliği karşılayıp karşılamadığına ilişkin değerlendirmenin, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilen hususlardan olmaması nedeniyle davacı şirket tarafından teklif edilen cihaza ilişkin yeterlik belgeleri kapsamında sunulan ürün kataloğu esas alınmak suretiyle yapılması gerektiği açık olup davalı idarece alınan teknik görüşün davacı şirketin sunduğu ürün kataloğu dikkate alınmadan teklif edilen ürünün internet adresinde yer alan katalog esas alınmak suretiyle oluşturulması karşısında, davalı idarece, yukarıda yer verilen husus göz önünde bulundurularak ek veya yeni bir teknik görüş alınmak suretiyle karar verilmesi gerektiğinden, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu Kurul kararının davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmaması

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print