şirketin ihaleye verdiği teklif bedelinin en avantajlı birinci teklif sahibi isteklinin teklif bedeli ile davacı şirketin teklif bedeli arasında fark bulunduğu ihale komisyonu kararında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmemesi yönünde takdir yetkisinin kullanıldığı Bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğuna ilişkin ihale mevzuatında emredici bir hüküm bulunmadığı en avantajlı ikinci teklifin belirlenmesinin idarenin takdirinde olduğu ve idarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullandığı anlaşıldığı dava konusu Kurul kararının itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik kısmında hukuka aykırılık bu kısmın iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir gerekçesiyle  Kurul kararının iptaline ilişkin kısmının bozulmasına dair karar 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print