En avantajlı teklif veren davacı şirketin hisselerinin tamamına sahip şahsın 2. ve 3. sıradaki şirketlerde ortaklığının bulunduğuna veya ortaklık oranlarına ilişkin herhangi bir uyuşmazlık bulunmadığı,şahsın ihalenin gerçekleştirildiği tarihte diğer isteklilerden Şti’de hem %20 ortaklığının hem de şirketi münferiden temsil yetkisinin devam ettiği, öte yandan, aynı kişinin 3. sırada yer alan A.Ş.’nin ise %25 hissesine de sahip olduğu hususları ile birlikte değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan rekabet, gizlilik ve güvenirlik ilkelerinin ihlâl edildiğine, isteklilerin birbirlerinin tekliflerinden bilgi sahibi olduğuna ve aralarında organik bir bağ bulunduğuna ilişkin kuvvetli bir karinenin varlığı ortaya çıkmaktadır Bu durumda isteklilerin söz konusu ihaleye girmelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamında olduğu dikkate alındığında davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına dair karar

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print