şirket hisselerinin tamamına sahip davacı şirkette ortaklığının bulunduğuna veya ortaklık oranına ilişkin herhangi bir uyuşmazlık bulunmadığı, anılan kişinin 3. teklif olan davacının %25 hissesine sahip olduğu her ne kadar mevcut yönetim kurulu üyeliği veya imza ve temsil yetkisi bulunmasada Sicil Gazetesinden anlaşıldığı üzere yönetim kurulu üyeliğinin bulunduğu bu durumda, 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan rekabet, gizlilik ve güvenirlik ilkelerinin ihlâl edildiğine isteklilerin birbirlerinin tekliflerinden bilgi sahibi olduğuna ve aralarında organik bir bağ bulunduğuna ilişkin kuvvetli bir karinenin varlığı ortaya çıktığı Bu itibarla isteklilerin söz konusu ihaleye girmelerinin İhale Kanununda  belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamında olduğu dikkate alındığında Kurul kararının davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin temyize konu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmının iptali yolundaki Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır gerekçesiyle kararın bozulmasına dair karar 

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print