İdari Şartname maddesinde tüzel kişi isteklilerin Standart Forma uygun olarak düzenlenmiş ve onaylanmış Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgeyi teklifleri kapsamında sunmalarının bir yeterlik şartı olarak getirildiği, söz konusu belgenin sunulmaması durumunun Kanun maddesinde belirtilen belgelerde yer alan bilgi eksikliği kapsamında ele alınmasının mümkün olmadığı, başvuru sahibi tarafından anılan belgenin teklif kapsamında sunulmadığı ve teklifinin anılan Kanun ve İdari Şartname maddeleri uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından idare tarafından teklifin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print