Taraflar arasındaki sözleşme bedel karşılığı inşaat sözleşmesi olup tek yanlı irade ile fesih beyanının karşı tarafa ulaşmasıyla feshedilebilir Ancak somut olayda taraflar işin devamı sırasında düzenlenen fesih protokolü ile aralarındaki sözleşmeyi sonlandırarak tasfiye etmişler ve yüklenici alacağının *TL olduğu konusunda anlaşmış Davalı iş sahibi sona erdirilen sözleşme maddesine göre davacı yüklenicinin üçüncü kişilere olan borçlarını ödediği için protokolü feshettiğini iddia etmekte ise de iradeyi sakatlayan sebeplerle geçersiz olduğundan fesih protokolü ile bağlı olup feshin iptâlinin talep edilemeyeceği ayrıca sözleşmedeki maddeye rağmen davalı fesih protokolünü imzalamakla artık *maddeye dayanarak ödeme yapmaktan kaçınamayacağı gibi *maddeye göre ödeme yapması için üçüncü şahsın yüklenici tarafından onaylanmış hakediş belgesini iş sahibi şirkete ibraz etmesi ile ilgili şartın gerçekleştiğini de kanıtlayamamıştır Bu nedenlerle mahkemece protokolde belirlenen * TL alacak yönünden talebin reddine karar verilmesi doğru olmamış Diğer taraftan sözleşmeler tasfiyeyi de içeren fesih ile sona erdirildiğinden teminatların iadesi gerekmekte ise de sözleşme maddesinde teminatların iadesine ilişkin şartlar belirlenmiş Ancak bu şartların gerçekleşmesi halinde teminatların iadesi yapılabileceğinden mahkemece bu şartların gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasından sonra iade kararı verilmesi gerekirken eksik inceleme ile teminat mektubunun iadesine karar verilmesi de doğru olmamış kararın bozulması uygun görülmüştür

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print