taşeron şirket İcra Müdürlüğü dosyasında davalı yüklenici şirket hakkında 2 adet faturaya dayanarak alacak talebinde bulunmuş davalı borçlunun itirazı üzerine takip durmuştur Eldeki davada itirazın iptâli takibin devamı ve icra inkâr giderimi talep edilmiştir Yapılan yargılama sürecinde icra takip dosyası faturalar sevk irsaliyeleri defter kayıtları getirtilmiş, tarafların göstermiş oldukları kanıtlar da toplandıktan sonra dosya üzerinde inceleme yapılıp mali müşavir bilirkişiden rapor alınmıştı. Düzenlenen raporda davacının defter kayıtlarına göre davalının borcunun olduğu ifade edilmiştir Yerel mahkemece davacı şirket defterlerinin kapanış tasdikinin bulunmadığı bu nedenle defter kayıtlarının kanıt olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir Yerel mahkemenin davanın reddine ilişkin hükmüne dayanak yaptığı red gerekçesi yeterli değildir Şöyle ki taraflar arasındaki uyuşmazlık dava tarihinde yürürlükte bulunan BY maddesinde tanımlanan eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup bu kapsamında araştırma ve inceleme yapılmamıştır Eksik araştırma ve inceleme sonucunda elde edilen kanıtlara göre davanın reddine karar verilmesi isabetli olmamıştır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print