ihalede öngörülen kar oranının yaklaşık maliyetin hesabında idarelerce uyulması gereken bir üst limit olduğu idare tarafından belli hesaplamalarla isteklilerin teklif tutarlarının yüzde kaç kar içerdiğinin hesaplandığı ancak böyle bir hesaplamanın ihale mevzuatı bakımından herhangi bir dayanağının bulunmadığı ve her bir isteklinin hizmeti gerçekleştirmedeki özel koşulları sebebiyle bu varsayımsal hesaplamaların gerçeği yansıtmasının mümkün olamayacağı anlaşılmış olup ihalede 12 adet doküman indirildiği ihaleye 3 istekli tarafından teklif sunulduğu ve gelinen aşama itibarı ile üç isteklinin teklifinin de geçerli teklif olduğu iki isteklinin teklif tutarının yaklaşık maliyetin altında olduğu verilen tekliflerin Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki satırlar bazında değil toplam teklif tutarları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında idarece ihalenin anılan gerekçelerle iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print