ortak girişimi yüklenimindeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapım İşinde %10 luk iş artışında, işe yeni giren imalatlarda 2013 yılı Bayındırlık birim fiyatları olduğu gibi alınırken, vazgeçilen imalatlarda ise 2013 yılı Bayındırlık fiyatlarına 0,2274 (sözleşmede yapılan indirim kadar) oranında tenzilat uygulanmış, daha sonra ortaya çıkan iş artışına ödeme dönemindeki fiyat farkı oranı eklenerek hak edişlerin ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu