ihalede isteklinin sunmuş olduğu ticaret sicil gazete bilgilerinde Yönetim Kurulu Kararı” nı kapsadığı ve “Tek Ortaklık Bilgisi” başlığı altında “Şirketin tek pay sahipliği sona ermiştir” ifadelerine yer verildiği ancak ortaklık oranlarına dair bilgiye yer verilmediğinin anlaşılması üzerine davalı idarece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen ticaret sicil gazetelerinde ortaklara ve ortaklık oranlarına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı gerekçesiyle anılan şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği görülmektedir. Bu durumda, davacı şirket tarafından sunulan yeterlilik bilgileri tablosunda ortakların ve ortaklık oranlarının beyan edildiği görülmekte olup söz konusu bilgilerin de beyan edilen vergi numaraları üzerinden kolayca EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilecek nitelikte olduğu  ve teklifin esasına etki eden bir husus olmadığı göz önüne alındığında davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print