ihale teklif fiyatının ihalenin ilk oturumunda sözlü olarak açıklanmadığı ve isteklilerin teklif fiyatını gösterir tutanağa aktarılmadığı anlaşılmış olup, bu durumun istekliler huzurunda yapılması gereken işlemlerde eksikliğe yol açtığı ve saydamlık ve güvenirlik ilkeleri başta olmak üzere temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği ayrıca anılan Kanunun  maddesi gereğince ihalenin ilk oturumunda tekliflerinin değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir işlemin yapılmaması gerektiği yukarıda aktarılan Kanun hükmüne uygun işlemlerin yapılmasının zorunlu tutulduğu, bu haliyle ikinci oturuma geçilerek ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle oluşan mevzuata aykırılığın düzeltici işlem tesisi ile giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi hk

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print