Kurul kararının davacının asfalt plentine ilişkin açıklamasının uygun olmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kısmının, davaya konu ihaleye ilişkin olarak alınan Kurul kararında da aynı şekilde yer aldığı ve anılan Kurul kararına karşı açılan davada Mahkeme kararında davanın reddi yolunda verilen kararın kesin olarak onandığı dikkate alındığında, dava konusu Kurul kararının, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline dair Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print