Taraflar arasındaki sözleşmenin ödeme planı başlıklı maddesinde aşamalı olarak ödenecek miktarlar gösterildikten sonra 2. paragrafında gecikme halinde iş bedeline aylık %5 oranında gecikme zammı işleyecek şekilde düzenleme yapılmıştır Yapılacak ödeme miktar ve imalat aşamaları alacağın muaccel olmasıyla ilgili olup, kesin vade niteliğinde değildir. Belirtilen aşamalardaki iş ve imalatların yapılıp teslim edilmesiyle alacak muaccel hale gelir ise de kesin vade olmadığı takdirde teslimle birlikte muaccel hale gelen alacağa temerrüt faizi, gecikme zammı uygulanması mümkün değildir Mahkemece teslim tarihiden fesih tarihi tarihine kadar geçen süre için hakediş bedelinin %5’i oranında gecikme zammı hesaplanarak alacağa katılmış ise de birleşen dosya davalısı iş sahibinin teslim ve fesih tarihinde yürürlükte bulunan BK maddesine göre temerrüt ihtarı olmayıp usulüne uygun temerrüt ihtarı mahkemenin gecikme zammı hesabı yaptığı dönemden sonra * tarihindedir Bu durumda mahkemece kesin vade bulunmaması ve temerrüt ihtarının da mahkemenin gecikme zammı hesaplandığı dönemden sonra yapılmış olması sebebiyle teslim tarihinden fesih tarihine kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı ile ilgili istemin reddine karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme ile gecikme zammı üzerinden de davanın kabulü doğru olmamış verilen kararın iş sahibi yararına bozulması uygun görülmüştür

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print