ihale birim fiyat teklif cetvelinde yer alan uyuşmazlık konusu sürelerin kesin süreler olmadığı, işin niteliği gereği kepçelerin iş süresince ne kadar süreyle kullanılacağının belirli olmadığı, ayrıca iş artışı veya iş eksilişinin yapılmasının da mümkün olduğu, sözleşme aşamasında ödeme yapılırken yüklenicinin araçlarının yapmış olduğu çalışma günlerinin aylık olarak toplanıp, aylık hak ediş hesabı yapıldıktan sonra ödemenin gerçekleşeceği, işin süresi boyunca mesai saatleri dışında da ihtiyaç olması hâlinde sürücü (operatör) çalıştırılmasının mümkün olduğu, işin süresi boyunca aynı personelin çalıştırılma zorunluluğunun bulunmadığı, zira ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, tüm isteklilerin aynı süreler üzerinden teklif verecekleri, bu nedenlerle birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ibarelerin eşit şartlarda ve mevzuata uygun olarak teklif vermeye engel olmadığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu bakımdan kısmen iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır

image_pdfimage_print
Bu içerik sadece üyelere özeldir. Üyelere özel içerikleri görebilmek için lütfen üye olun
Üye Ol
image_pdfimage_print